Stor ökning av transporter i Blekinge

En kartläggning som bland annat Vägverket sammanställt visar att godstransporterna med lastbil ökat kraftigt de senaste åren.

Godstransporterna med lastbil genom Blekinge har ökat kraftigt de senaste åren.

Vägverket vill nu att rapporten om godstrafiken ska användas för att få den nya regeringen att få upp ögonen för behoven av investeringar i vägarna i Blekinge och Skåne. Detta eftersom en så stor del av lastbilstrafiken som går till hela Sverige passerar genom regionen.

Åsa Holst
asa.holst@sr.se