Högre avgifter väntar bönder i västblekinge

Kommunerna i västra blekinges gemensamma miljöförbund har rätt att ta ut en högre tillsynsavgift för bönder. Det har Kammarrätten nu slagit fast.

Lantbrukaren och centerpolitikern Rolf Jönsson i Olofström överklagade beslutet att ta ut högre avgifter tidigare i år. Han anser att beslutet vilar på dålig förståelse för lantbrukets villkor.  

Länsrätten har tidigare godkänt de nya tillsynsavgifterna.   

På onsdagen meddelade Kammarrätten att den inte kommer att ompröva länsrättens beslut.