Unik barnafrid ger utsatta barn hjälp

Minst 25 barn i Karlshamn som utsatts för övergrepp får årligen hjälp genom kommunens verksamhet Barnafrid.

Barnafrid i Karlshamn är till för att hjälpa barn som utsatts för övergrepp.

Vad man vet på Barnafrid så är man ensam i Sverige om att jobba specialiserat med barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp och misshandel.

Margareta Berg, socialsekreterare på barnafrid, säger att om man misstänker att ett barn far illa ska man kontakta socialförvaltningen.

Robert Johansson
robert.m.johansson@sr.se