Oro i hemstjänsten i Asarum

Hemtjänstpersonal i Asarum protesterar i ett brev till omsorgsförvaltningen mot att deras samlingslokal ska flyttas till Svängsta.

Enligt personalen så innebär flytten att ett fungerande arbetslag riskerar att slås sönder, att de äldre oroas och dessutom anser man att man inte fått vara delaktig i beslutet.

Frågan väntas bli en politisk fråga för omsorgsnämnden då både miljöpartiet och vänsterpartiet tänker ta upp saken där.