Svalt intresse för att bilda mansjour

Få män är intresserade av att engagera sig som stödpersoner i en ny mansjour i Blekinge.

Rådgivaren Dante Espinosa ska med stöd från tre av länets kommuner skapa en mansjour. Men arbetet har hittills gått trögt.

Espinosa har svårt att få tag i män som på frivillig basis vill engagera sig som stödpersoner.

Vid ett informationsmöte som hölls nyligen, var det ingen som kom. Men det finns ett behov av en mansjour i länet, menar Espinosa.

– I exempelvis en vårdnadstvist kan en stödperson från en mansjour vara mycket betydelsefull, bland annat i kontakten med myndigheter, säger Dante Enspinosa.

Och för den som engagerar sig är det ett givande arbete. Man får vänner för livet, säger han.

Henrik Olsson
henrik.olsson@sr.se