Karlskrona sviker svaga elever

Elever som behöver särskilt stöd får inte tillräckligt med hjälp av Karlskrona kommun, det visar skolverkets granskning av skolorna i Karlskrona.

Skolverkets rapport visar också att det finns brister i stödet i modersmålsundervisning.

Socialdemokraten Magnus Johansson, ordförande i barn och ungdomsnämnden i Karlskrona, håller med om att stödet i skolorna behöver förbättras och menar att det är viktigt att kommunen nu klarar ut situationen.