Bättre kontakt med sjuka ger färre sjukskrivningar

Ökad kontakt med sjukskrivna och nya arbetsmetoder. Så ska Försäkringskassan i Blekinge sänka de höga sjuktalen i länet.
-Tankarna på att utöka kontakten med de sjuka har länge funnits inom kassan, men det är först nu vi får resurserna att genomföra arbetet, säger Försäkringskassans direktör Rolf Lindberg. Blekinge är ett av totalt fem områden där de nya arbetsmetoderna testas och försöket med dem ska pågå fram till 2004.