Folkomröstning om Östra Piren?

Flera av de politiska partierna i Karlshamn motsätter sig de nuvarande byggplanerna för Östra Piren, där bland annat högskola och företagsby ska ingå.
Folkpartiet, centern, miljöpartiet och kpml(r) är tveksamma till projektet. Folkpartiet har dragit igång en namninsamling för att få till stånd en lokal folkomröstning i frågan och vänder sig främst mot den storskaliga företagskoncentration som är planerad på området. Östra Piren-projektet är kostnadsberäknat till en halv miljard kronor och området är planerat att bebyggas stegvis i fem olika etapper.