Ansökan om brobygge får avslag

Sölvesborgs kommuns ansökan om förlängd tidsfrist när det gäller bygget av en gång- och cykelbro över inre delen av Sölvesborgsviken får avslag av Fiskeriverket.
Kommunen vill ha ytterligare 15 år på sig att fastställa detaljplanen för området men Fiskeriverket säger alltså nej till detta och hänsvisar till att det är en orimligt lång tid. Fiskeriverket anser att kommunen bör komma in med en ny ansökan till miljödomstolen när kommunen mer exakt vet när de tänker bygga bron.