JämO ger BTH rätt

Jämställdhetsombudsmannen JämO har avslutat ärendet med den kvinnliga doktorand som anmält Blekinge Tekniska Högskola för diskriminering.
Kvinnan som ville ha sitt spädbarn med sig till arbetet ansåg att hon blev utestängd från arbetsplatsen när BTH inte lät henne ha barnet med sig till jobbet. JämO har nu läst högskolans förklaring till varför de inte lät kvinnan ha barnet med till jobbet och JämO godtar den förklaringen och avslutar ärendet. JämO skriver dock i sitt utlåtande att BTH framöver behöver bli tydligare i sin jämställdhetsplan.