Soft Centerledning tar åt sig av kritik

Kritiken mot hur Soft Center i Ronneby sköts har nu fått ledningen för Soft Center att agera.
Johan Sandberg, som är vd för ett av IT-centrets största företag, har riktat mot att Soft Center har slutat att fungera som nätverksbyggare och han upplever att de nu bara är en passiv hyresvärd. Greg Dingizian, som är styrelseordförande i Soft Center, säger att man nu från ledningens sida ska börja jobba mer aktivt för att tillgodose hyresgästernas behov, men exakt vad man ska göra kan han ännu inte säga.