Inga muddermassor på Sternö

Sveriges Geologiska undersökningar, SGU, säger nej till planerna på att lägga muddermassor från Karlshamns hamn i ett gammalt diabasbrott på Sternö.
SGU påpekar att de diabasfyndigheter som finns kvar på Sternö är av synnerligen stor betydelse för tillverkning av isoleringsmaterial. SGU anser att en deponering skulle försvåra eller göra det omöjligt att bryta kvarvarande diabas. Och man anser att detta är ett exempel på en dålig hushållning med landets naturresurser och att det strider mot miljöbalkens bestämmelser.