Landstinget ska halvera sjuktalen

Antalet sjukdagar bland landstingets anställda ska halveras inom fem år.
Det framgår av det personalpolitiska program som presenterades av fackförbundet Kommunal och socialdemokraterna i landstinget på tisdagen. För utom en halvering av sjukdagarna så nämns även att personalens inflytande över arbetet ska öka och att lönerna ska höjas. Hur mycket satsningarna kan komma att kosta är oklart.