Karlshamns kommun inför köpstopp

Kostnaderna för den interna servicen i Karlshamns kommun har blivit för höga och nu inför kommunen köpstopp budgetåret ut.
Behöver man köpa in något måste inköpschefen granska inköpet först. Enligt kommunalrådet Torsten Magnusson (s) är det oklart om fler verksamheter inom kommunen kommer att beröras av inköpsstoppet. -Kostnadsutvecklingen för intern service kommer att bevakas av kommunstyrelsen, säger Torsten Magnusson.