Lärare vågar inte ifrågasätta

Lärare runt om i landet törs inte säga sin mening om arbetsplatsen av rädsla för repressalier från arbetsgivaren, visar en enkät som facktidningen Skolvärlden har gjort.
Enligt enkäten anser 47 av Lärarnas Riksförbunds kommunombud att tystnaden i skolan är ett mer eller mindre stort problem. Bland annat nämns Karlshamns kommun som ett exempel. Förbundet har knappt 300 kommunombud och av dessa har omkring en tredjedel svarat. 36 av dem uppger att de ofta stöter på någon medlem som inte törs föra sin talan av rädsla för repressalier. Elva har en känsla av att problemet finns utan att kunna peka på något konkret exempel. Resten har inte stött på liknande problem. Av de ombud som märkt av problemet refererar vissa till händelser där lärare i samband med fackligt arbete eller krav på förändringar varnats, hotats med uppsägning eller blivit utskällda.