Kommun anser sig vara oskyldig

Karlshamns kommun anser inte att de har gjort sig skyldiga till etnisk diskriminering i samband med att en planerad anställningsintervju med en person med invandrarbakgrund ställdes in i våras.
Händelsen anmäldes till ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO, men enligt kommundirektör Kristina Kosunen-Eriksson saknar anklagelserna grund. I sitt svarsyttrande till DO hävdar kommunen att inga formella fel begåtts i anställningsförfarandet.