Företagsnätverk flyttar till Olofström

Nätverksorganisationen Connect Sydost ansöker om ett verksamhetsbidrag hos Olofströms kommun på 100 000 kronor per år i tre år för att öppna kontor i Olofström.
Organisationen har 13 regionala nätverk i landet som syftar till hjälpa entreprenörer att skapa och utveckla tillväxtföretag. Nätverket tror att kommunens engagemang skulle få igång det lokala näringslivet och på så sätt skapa nya arbetstillfällen på orten.