Sörjer att biblioteket flyttas

Kritiken är stor bland sjukhuspersonalen i Karlshamn över beslutet att stänga biblioteket där. I dagarna rensas de sista böckerna ut från hyllorna.

Undersköterskan Helen Petersson besöker ofta biblioteket och hon tycker att nedläggningen är sorglig.

På sjukhusbiblioteket i Karlshamn plockar Dagmar Nilsson ner alla böckerna från hyllorna.

En del av facklitteraturen ska transporteras bort till Karlskrona och till det nya bibliotekscentrum som byggs upp där. Resten av böckerna ska säljas.

I likhet med alla i sjukhuspersonalen som vill ha kvar sitt bibliotek så tycker Dagmar Nilsson att det är orättvist tänkt av ledningen.

Lasse Carlsson
lars.carlsson@sr.se