Eftertraktat virke i Sverige

Efterfrågan på svenskt virke ökar i landet och i resten av Europa.

Utländska massabruk och sågverk köper massaved och timmer i Sverige till höga priser.

Enligt Mikael Zachrisson,virkeschef på skogssällskapet, har de utländska skogsindustrierna allt högre betalningsförmåga.