Åklagare trötta på att kopiera

Miljöåklagarna i Blekinge och Skåne tröttnat på att kopiera så mycket. Det går åt nästan en tjänst för att kopiera alla papper som kommer in från tillsynsmyndigheterna.
Åklagarna vädjar till tillsynsmyndigheterna att skicka en extra kopia av alla papper som dom skickar till åklagarna. Tillsammans har de båda miljöåklagarna i Skåne och Blekinge omkring 700 ärenden under behandling. Varje anmälan från tillsynsmyndigheten ska gå vidare till polisen för utredning och följaktligen borde anmälan komma in i två exemplar. Men så är inte fallet och kopieringsjobbet på åklagarmyndigheten blir i perioder omfattande.