Gamla skulder kan bli liggande hos Kronofogden

Sedan årsskiftet har Kronofogden policyn att snabbehandla alla skulder för att hindra de skuldsatta från att öka sin skuldbörda. Men en risk med det nya systemet är att de gamla skulderna blir liggande. Det anser Sven Sjövall, chef för Kronfogdemyndigheten i Karlskrona.
För personer som nyligen blivit skuldsatta innebär det snabba arbetssättet att kronofogden kallar till möte på kontoret eller gör hembesök för att se om det finns några tillgångar som kan drivas in. Personalen på kronofogden är väldigt positiva till de snabba åtgärderna. Enligt RSV är syftet med den nya policyn att det är meningslöst att försöka komma undan betalningsansvar och det gäller både gamla och nya skuldsatta. Totalt har kronofogden skulder på cirka 620 miljoner kronor att driva in.