Elever får ta lov när de själva önskar

Från och med i höst ska tre skolor i Karlskrona kommun prova på att ha flexibla lov.

Istället för höst- och sportlov ska föräldrarna själva bestämma när eleverna ska vara lediga och får därför 10 dagar att förfogafritt över.

Enligt Blekinge läns tidning är det Sturkö-, Östra Torp- och Spandelstorpsskolan som ska ingå i försöket.

Efter en enkät till föräldrarna ska skolan anpassa antalet lärare efter elevernas ledighet.