Vart femte Kustpilentåg försenat

Vart femte Kustpilentåg mellan Karlskrona och Köpenhamn har varit mer än fem minuter försenat i år, visar statistik från SJ.
Orsakerna till förseningarna på Kustpilen är flera. Bland annat fordonsproblem och det hårt trafikerade enkelspåret längs Blekingekusten. SJ:s mål är att 90 procent av Kustpilentågen ska vara punktliga.