Miljoner ska minska energiförbrukningen

Staten har beviljat drygt 14 miljoner i stöd till fastighetsägare för att minska energiförbrukningen i Karlskrona och Karlshamn.

Bidraget kan tillexempel användas till att installera bergvärme.

I Karlskrona motsvarar stödet 198 kronor per invånare och i Karlshamn 68 kronor.

Bidraget infördes 2005, och är tänkt att minska energiförbrukningen, och vara en övergång till förnybara energikällor.