Rektorsstrid i Karlshamn avgjord

Idag beslutade Justitieombudsmannen, JO, att inte ta upp rektorsstriden i Karlshamn.
Bakgrunden till den anmälan som i somras gjordes till justitieombudsmannen, JO, är tillsättningen av vuxenutbildningschef i Karlshamn. Efter ett halvårs rekrytering var fack och förvaltningschef överens om vilken person som skulle få chefstjänsten. Men vid den avslutande MBL-förhandlingen stoppades plötsligt tillsättningen sedan kommunalrådet Torsten Magnusson förklarat att den politiska ledningen inte har förtroende för den kandidat som valts ut. Agerandet fördömdes kraftigt av bland annat lärarfacken och centerpartiet och ärendet anmäldes till JO eftersom man ansåg att kommunledningen, mot bakgrund av gällande delegationsordning, regelvidrigt påverkat tillsättandet av tjänsten. Nu är ärendet behandlat och JO skriver i sitt beslut att det inte finns något stöd för att den kontakt som tagits mellan kommunledningen och den berörda förvaltningschefen påverkat tjänstetillsättningen. JO anser att något fel inte begåtts och väljer mot den bakgrunden att inte utreda anmälan ytterligare.