Skyltfel längs vägarna ska rättas till

Nu ska de felaktigt utplacerade väg- och ortsskyltarna runt om i Karlshamns kommun få sin riktiga placering.

Politikerna i kommunstyrelsen har avsatt 40 000 kronor för att skyltarna ska hamna på rätt plats.

Sveriges Radio Blekinge har tidigare rapporterat att  kommunen på grund av bristfälligt informationsmaterial placerat skyltar på fel ställen längs vägarna.

Bland annat har det skett på mindre orter på landsbygden.