Stor befolkningsökning under 2006

Vi blir allt fler som bor i Sverige. Vid årsskiftet uppgår befolkningen till 9 114 800 personer.

Befolkningsstatistiken är preliminära beräkningar från Statistiska centralbyrån.

Under 2006 har Sveriges befolkning ökat med 67 100 personer, vilket är den kraftigaste folkökningen på tolv år.