Landets största prisökning i Blekinge

Det blir allt dyrare för blekingarna att gå till tandläkaren. Jämfört med andra landsting har folktandvården i Blekinge höjt priserna mest i Sverige sedan förra året.
För flera åtgärder, som rotfyllning, röntgen av munhålan och utdragning av tänder, har Folktandvården höjt priset med över 20 procent. Enligt tandvårdschefen i Blekinge beror de kraftiga prishöjningarna framförallt på ökade lönekostnader.