Död älg hade ovanlig sjukdom

En älg som hittades självdöd sydväst om Tingsryd för några månader sedan har visat sig bära på en, för älgar, mycket ovanlig tumörsjukdom, lymfom.

Det var de prover som togs på älgen och som skickades till Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, som visade att älgen bar på den ovanliga tumörsjukdomen, lymfom.

Lymfom är en tumörsjukdom som drabbar blodbildande organ och som tidigare drabbat nötkreatur, men som man trott sig blivit fri ifrån.

Det är oklart vad som gjort att älgen insjuknat, men det skulle kunna handla om ett virus, säger veterinär Jan Mattsson från Urshult.