Hemtjänst på modersmålet uppskattad

Karlskrona kommun har infört sin språkbank på 16 språk i hemtjänsten, så att äldre som inte kan svenska får hjälp på sitt modersmål.

Tanken med att kunna ge äldre hemtjänst på deras modersmål har fått ett positivt bemötande av de få som berörs av kommunens språkkompetensbank.

Genom språkbanken kan äldre i Karlskrona få hemtjänst på 16 språk, bland annat: ryska, azerbajanska, thailändska, spanska och arabiska.

I år är det ett trettiotal personer som har anmält sig för att vara med och hjälpa till.

Enligt kommunen är det svårt att ge en exakt siffra på hur många som får hjälp, men en gång i månaden får gamla som inte pratar svenska besök av hemtjänst som pratar på deras modersmål.