Polisanmäld för dålig uppröjning i skog

En skogsägare i Blekinge har polisanmälts för att ha röjt upp för dåligt i sin skog efter stormen Gudrun för två år sedan.

Det är Skogsstyrelsen som ligger bakom anmälan. Enligt dem gynnar för mycket stormvirke granbarkborren, och att virke inte röjts undan har bidragit till att insekten förökat sig kraftigt de senaste åren.

Totalt har 61 skogsägare polisanmälts i hela södra Sverige.