Stort tjuvfiske av torsk

Tjuvfisket av torsk är utbrett i Östersjön. Det hävdas i en kartläggning som svenska yrkesfiskare gjort av de baltiska och polska fiskeflottorna. Enligt kartläggningen fångar dessa fiskare betydligt mer torsk än vad kvoterna tillåter.
Enligt kartläggningen finns 3 260 fiskebåtar i Baltikum och Polen. I kartläggningen görs olika beräkningar av vad alla dessa båtar kan tänkas fånga under ett år. Beräkningarna slutar på allt från 140 000 ton till hela 286 000 ton per år. Detta ska jämföras med kvoten under fjolåret för de baltiska länderna och Polen som uppgick till 30 000 ton torsk.