Fler har fått uppehållstillstånd

Antalet flyktingar som placerats i kommunerna i Blekinge har ökat kraftigt under 2006

Kristian Björkqvist som är integrationssamordnare i Ronneby kommun säger att det är de tillfälliga avtalen som gjort att man tagit emot fler.

I Karlskrona har antalet flyktingar ökat mest i länet där 212 personer tagits emot jämfört med 99 personer året innan.

Och jämfört med 2005 har Ronneby under förra året tagit emot 44 fler personer.

Robert Johansson
robert.johansson@sr.se