Astmatiker kritiska mot sjukhusrökning

Landstingsanställda struntar i det tobaksförbudet som gäller för dem, det menar Eskil Hedberg på Astma och allergiföreningen i Blekinge län.

Enligt Eskil Hedberg är rökandet något som drabbar patienterna, eftersom cigarettröken sätter sig i sjukhuspersonalens arbetskläder.

Sedan 1995 är det förbjudet att använda tobak på arbetstid inom landstinget.

Som anställd får du inte heller stå i dina arbetskläder och röka, vilket betyder att du i princip måste flexa ut för att hinna byta om och ta en cigarett.