Flera hot mot jobben i Sölvesborg

Arbetslösheten i Sölvesborg är just nu låg. Men för vissa näringar finns det tydliga hot.
Sveriges Radio Blekinge har gjort en sammanställning som visar att om minknäringen försvinner och fiskekvoterna minskas, som befaras, blir 250 sölvesborgare utan jobb. - Det skulle betyda en 50-procentig ökning av arbetslösheten i Sölvesborg, säger Christer Kilström, chef för arbetsförmedlingarna i västra Blekinge. Men på det stora hela ser arbetsmarknadsläget ljust ut. Kylartillverkaren Valeo har dragit tillbaka en del av sina varsel och arbetsförmedlingen spår att det kommer att skapas en hel del nya jobb bland kommunens småföretag. Sölvesborg är, enligt Christer Kilström, en av de kommuner i landet som har flest småföretag med bra tillväxtpotential och därtill ett bra klimat för att starta nya företag.