Kraftig ökning av drunkningsolyckor

135 personer drunknade i Sverige 2006. Det är 28 fler än året innan. Det visar statistik från Svenska livräddningssällskapet.

De flesta olyckorna inträffade i samband med bad och vid småbåtsturer i lugna vatten där de omkomna inte använt flytväst.

Även antalet svenskar som drunknat utomlands ökade i fjol, från tre 2005 till tio under 2006.