Arbetsbelastningen fortsatt stort problem

Den höga arbetsbelastningen är det största arbetsmiljöproblemet på Karlskrona kommun anser de anställda. Det framgår av en enkätundersökning som kommunen har gjort.
Trots att många anställda redan förra året påpekade att arbetsbelastningen var ett stort problem har ingenting hänt sedan dess. -För att minska arbetsbelastningen måste kommunen komma till rätta med den höga sjukfrånvaron hos de anställda och lyckas bättre i att rekrytera fler kompetenta människor, säger personalchefen, Roger Lindberg.