Stress på grund av arbete ökar i länet

Den arbetsrelaterade stressen och ohälsan ökar markant i Blekinge. Det visar en rapport från TCO som bygger på arbetsmiljöundersökningar från 1991 och fram till förra året.
Bland annat har antalet personer som upplever sömnproblem på grund av tankar på jobbet nästan fördubblats på tio år. Dessutom känner sig 43 procent uttröttade i kroppen när de kommer hem från jobbet, det jämfört med 36 procent tio år tidigare. Förutom det känner 56 procent att de har för mycket att göra, jämfört med 46 procent 1991. Det som främst skiljer Blekinge från riksgenomsnittet är att den upplevda stressen är ungefär lika stor bland män och kvinnor.