Avvisningsbeslut dröjer för omtvistad familj

Den uppmärksammade flyktingfamiljen i Karlshamn, där två av barnen uppger att de blivit misshandlade, får stanna kvar i Sverige ytterligare en tid.

Det har Migrationsdomstolen beslutat. Domstolen vill veta mer om familjeförhållandena innan man beslutar om avvisning. 

Familjen har tackat ja till att återvända till hemlandet, men två av barnen, två flickor, vägrar att följa med eftersom de säger att de blivit misshandlade i hemmet. 

Under utredningen är flickorna placerade i ett familjehem, åtskilda från den övriga familjen.