Strömhopp från a-kassan

Fler och fler väljer att hoppa av a-kassan. Kommunaltjänstemannaförbundet SKTF har tappat närmare 1 200 medlemmar i a-kassan bara under de två första veckorna i år.

Normalt under de senaste åren har 1 500 till 2 000 lämnat a-kassan årligen, skriver SKTF-tidningen. 

Anledningen till de stora avhoppen i år är den ökade kostnaden i kombination med att många äldre som ändå snart går i pension väljer att gå ur. 

Enligt SKTF: s a-kasseföreståndare Christina Sundborg riskerar a-kassan bli ännu dyrare om medlemmarna blir färre och arbetslösheten ligger kvar på samma nivå.