Krav på dispens för lastbilar

LRF och branschorganisationen Skogsindustrierna kräver nu att regeringen snabbt ger dispens för utländska lastbilar.

Omkring tolv miljoner kubikmeter skog beräknas ha fällts när ovädret drog över Sverige i söndags.

När stormen Gudrun lamslog stora delar av landet för två år sedan uppstod problem med transporterna av virket.

Antalet lastbilar räckte helt enkelt inte till och för att undvika ett liknande problem den här gången vill nu LRF och branschorganisationen Skogsindustrierna att dispens ska lämnas så att lastbilar registrerade i utlandet får användas.