Mer förstört virke än beräknat

Det föll mer skog under stormen i helgen än vad Södra skogsägarna först trodde.

Deras inventering visar att 380 000 kubikmeter föll, vilket är ungefär 100 000 kubikmeter mer än de preliminära beräkningarna visade.

Men Per Braconier som är informationsdirektör på Södra tror att de ändå ska kunna få undan virket till sommaren.