Skott mot vildsvin till hovrätten

Chefsåklagaren i Kristianstad vill att hovrätten dömer två män från östra Blekinge för jaktbrott.

Chefsåklagaren anser att männen genom att skjuta ett fredat vildsvin har agerat oaktsamt och att de i det efterföljande spårningsarbetet inte följt det regelverk som finns.