Miljonsmäll väntar Karlshamns kommun

En för sent skickad faktura kostar Karlshamn 1,5 miljoner kronor. Fakturan gäller vård av en familj som socialnämnden tvistat om med Migrationsverket.

Nämnden och Migrationsverket tvistade i flera år om vem som skulle stå för kostnaderna när flyktingfamiljen vistades på behandlingshem, skriver Blekinge läns tidning. 

Efter flera turer fick till slut Migrationsverket rätt i domstol när man hävdade att kommunen skickat fakturan för sent. 

Den domen står nu fast och Karlshamn tvingas alltså betala.