Larm om vanvård på boende i Karlskrona

Ett särskilt boende i Karlskrona har anmälts enligt Lex Sarah efter att en anhörig fört dagbok om vanvård av patient.

I dagboken framgår det bland annat att vårdtagaren har tvångsmatats, skriver Sydöstran.

Den anhöriga skriver också om felmedicinering, utebliven smärtlindring och hårda tag mot vårdtagaren så att denne gråtit och varit rädd för ett av vårdbiträdena. 

Distriktschefen har valt att anmäla händelserna enligt Lex Sarah.