Översvämning skapade problem på vägar

Under natten till fredag drabbades länet av en rad översvämningar. Till exempel rapporterade SMHI om havsnivåer på över en meter över det normala.

Det är den senaste tidens stormar i kombination med mycket regn som gjort att områden nära havet hamnat under vatten. Bland annat var vägen ut till Fejö utanför Karlskrona översvämmad på fredagen och det var stora problem att ta sig fram med bil.

Mikael Eriksson
mikael.eriksson@sr.se