Vårdcentral kritiseras av Socialstyrelsen

Trossö vårdcentral i Karlskrona måste förbättra rutinerna för sin hantering av remisser.

Socialstyrelsen har fattat beslutet efter att ha utrett en händelse där ett röntgensvar som visade cancer glömdes bort.

Svaret fördes in i patientens journal men behandlande läkare upptäckte inte detta förrän tio månader senare.

Fördröjningen anses dock inte ha förändrat behandlingen för den 81-åriga patienten eftersom det endast var aktuellt med symtomatisk behandling, det vill säga behandling som inte försöker bota utan istället lindra symptomen.