Få länsbor tvingas köa för vård

Landstinget Blekinge är en av få som i stort sett klarar av att hålla vårdgarantin som innebär att man ska få vård inom 90 dagar.

Organisationen Sveriges Kommuner och Landsting har gjort en uppföljning på vårdgarantins effekter inom åtta specialistområden.

Den visar att landstinget Blekinge bara har väntetider inom ortopedin och vissa allmänkirurgiska operationer.

Vårdgarantin infördes första november 2005 och rapporten visar att köerna till planerad vård generellt har minskat i landet.