Överklagar beslut som kan riskera miljön

Naturskyddsföreningen ger inte upp kampen om Östra Skogsborg i Karlshamn där det finns planer på att bygga 15 villor.

Tidigare i höstas avslog regeringen de klagomål som kommit in som gäller att man vill slå vakt om djur- och växtlivet i området.

– Vi ansöker om rättsprövning i regeringsrätten. Våra sakskäl har aldrig blivit prövade och det blir ett pilotfall, säger Sam Källberg, ordförande för Blekinge Naturskyddsförening.

Enligt Naturskyddsföreningen hotas flera sällsynta djurarter. Några av de som nämns är sandödlan och läderbaggen.

Lars Carlsson
lars.carlsson@sr.se