Bristande utbildning bakom vådaskott

Den värnpliktige soldat från marinbasen i Karlskrona som avlossade två skarpa vådaskott tidigare i vintras hade för dålig vapenutbildning.

Den rapport som marinbasens undersökningsgrupp har gjort visar bland annat att soldaten inte hade fått tillräcklig utbildning i vapenhantering, skriver Blekinge läns tidning. 

Händelsen inträffade i slutet av november på Drottningholms slott när tre andra vaktsoldater fanns i närheten. Ingen kom till skada.